قاعده الوقوف بحسبت مایوقفها اهلها
40 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی